Menü Kapat

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Tek hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek hücre içerisindeki organeller tarafından gerçekleştirilir. Çok hücreli canlılarda aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemleri, sistemler de birleşerek canlı organizmayı oluştururlar. İşte tüm bu dizgelerin işleyişi fizyolojinin konusudur.
Fizyolojinin temel özelliği, incelediği sistemlerin statik değil dinamik olmasıdır. Hücrelerin işlevleri, yakın çevresindeki değişikliklere bağlı olarak sürekli değişir. Her canlı hem iç değişikliklerden hem de etkileşim içinde olduğu dış ortamın değişikliklerinden etkilenir. Bu nedenle, canlıdaki fizyolojik reaksiyonların çoğunun temel amacı, iç ortamdaki fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasıdır. Bugün fizyologlar, hücre, doku ve organlardan elde ettikleri bilgilerin ışığında, canlının canlılığını nasıl sürdürdüğünü ve bir bütün olarak çevresine nasıl uyum sağladığını araştırırlar.

EnglishTurkish